Placeholder image

การขอบัตรอนุญาตเข้าออกมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประชาสัมพันธ์MyLOFT แอปพลิเคชันสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์บนมือถือและแทบเล็ต
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันHibrary ห้องสมุดออนไลน์ (E-library) อ่าน E-book ภาษาไทยได้ง่าย ๆ บนมือ
ประกาศนโยบายและมาตราการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
แถลงการณ์คณะบริหารศาสตร์ เรื่อง การร้องเรียนกรณีผลิตเสื้อรุ่น และเครื่องหมายนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
โครงการ INNO for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2
โครงการ ฟุต ฟิต For Food
บริษัท เมดินโก 29 จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน
การขอหนังสือรับรองความประพฤติแบบออนไลน์
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 2564
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805