Placeholder image

งานวิเทศสัมพันธ์


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ทุนรัฐบาลเกาหลี 2021 และ Korea Studies Promotion Program 2021

เมื่อ : 3/3/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564 มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (Fulbright)

เมื่อ : 3/3/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-U.S.Science Prize for Women 2021

เมื่อ : 11/2/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลรัสเซีย ปีการศึกษา 2564 - 2565

เมื่อ : 4/2/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนศึกษา/วิจัย/ฝีกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ 2021/2022 แก่นักศึกษา บุคลากร

เมื่อ : 4/1/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2564 -ตั้งแต่บัดนี้ -31 มีนาคม 2564

เมื่อ : 29/12/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564

เมื่อ : 30/11/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Campus Global ของสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

เมื่อ : 24/8/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ /Call for application of 2021 DUO-Thailand Fellowship Programme

เมื่อ : 4/8/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

การปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถาน

เมื่อ : 27/2/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805