Placeholder image

เรื่อง :โครงสร้างองค์กร


 

รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 24/4/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 4482


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805