Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานบัณฑิตศึกษา


งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา(UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อ : 30/10/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

เลื่อนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นวันที่ 14-30 มิ.ย.2561

เมื่อ : 12/6/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Using English in Teaching in the 21st Century”

เมื่อ : 27/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกัน การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA 7 มิถุนายน 2561

เมื่อ : 22/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA 30 พ.ค.2561

เมื่อ : 22/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญนักศึกษาสมัครรับทุนเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ University of Da Nang วิทยาเขตเมืองคอนตูม (UDCK) ประเทศเวียดนาม

เมื่อ : 22/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล และประกวดผู้นำเชียร์ ที่ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อ : 22/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม 2nd ADVANSE Network Conference 2018

เมื่อ : 22/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ UBU-Test ครั้งที่ 2 ฟรี (28-29 มิ.ย.61)

เมื่อ : 21/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี

เมื่อ : 22/2/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์