Placeholder image

เรื่อง : ภูมิทัศน์


 

  ตึกคณะบริหาร

        

 

 บริเวณโดยรอบ

        

        

        

 

    Student Center

        

        

    

 

    สวนหน้าคณะ  

       

        

        

 

    อาคารเรียนรวม

        

        

        

        

    

 

    คณะบริหารศาสตร์ตึกใหม่

         

 

    ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         

         

        

         

         

         

         

    

 

    สวนสารธรณะหนองอีเจม  

         

         

         

          

         

         

 

   ศุนย์ SET

         

      

        

   
 

อับโหลดวันที่ : 25/4/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 4516


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 27212248284IMG_8216.jpg

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805