Placeholder image

เรื่อง :โครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์


 

โครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์

 

ปรับปรุงเมื่อ 22 มีนาคม 2562  
 

อับโหลดวันที่ : 25/4/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 3111


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2120267489busFlow.vsd

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805