Placeholder image

สาขาวิชาการบัญชี


 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

บัญชี ม.อุบลเค้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

เมื่อ : 24/8/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ"นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young&Smart Accountant"

เมื่อ : 16/3/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แผนการศึกษา

เมื่อ : 15/3/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ระดับปริญญาตรี

เมื่อ : 15/3/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เมื่อ : 15/3/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ชื่อหลักสูตร

เมื่อ : 14/3/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805