Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ม.อุบลฯ รับโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน


 

ม.อุบลฯ รับโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 
รับสมัคร 12 มี.ค.61 - 16 เม.ย.61
สอบสัมภาษณ์ 25 เม.ย.61
ยืนยันสิทธิ์ 26-29 เม.ย.61
เคลียริ่งเฮาส์ 3-6 พ.ค.61
 
1.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) รวมรับ 530 คน
การจัดการธุรกิจ 100 คน
การตลาด 100 คน
การตลาด(ค้าปลีก)CP-All 100 คน
การจัดการการโรงแรม 100 คน
การเงินและการธนาคาร 100 คน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 30 คน
 
2.บัญชีบัณฑิต(บช.บ) รับ 50 คน
 
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์
 
แนบไฟล์สแกน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
1.ระเบียนแสดงผลการเรียน(หน้า-หลัง), 
2.บัตรประชาชน(หน้า-หลัง) 
 
ติดต่อสอบถาม
งานรับเข้าฯ คณะบริหารศาสตร์ 
 
นายเอกพงศ์ แผ่นคำ .. มือถือ.. 0867249399.. Scan to call
 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805
   
 

อับโหลดวันที่ : 15/3/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 2166


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"
ขอเชิญร่วมประกวด "TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1,500,000 บาท จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวิธีรับตรงร่วมกัน TCAS3 ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดค่ายละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
การประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018" ในห้วข้อ "้Why I want to have my adventure in Malaysia"
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
12345678910

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์