Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”


 

   เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้นักศึกษาจำนวน 2 ทีม  เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018” ซึ่งจัด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช กรุงเทพมหานคร การแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งสิ้น 150 ทีม
 
   โดยผลการแข่งขัน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถ ทำคะแนนได้เป็น ลำดับที่ 13 และ 19 ซึ่ง นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี จนสามารถเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และอยู่แถวหน้าในกลุ่ม 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยมาโดยตลอดที่มีการจัดการแข่งขันโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 
  อาจารย์ภัทราจิตร แสงสว่าง ผู้นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า “ด้วยความทุ่มเทของคณาจารย์และความเข้มแข็งด้านวิชาการของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำให้นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีระดับประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรา สามารถผลิตบัณฑิตในวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากลแถวหน้าของประเทศไทย”  
 

อับโหลดวันที่ : 28/1/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 765


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญ การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ในงานวันดินโลกปี 2561หัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเสริมทักษะด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงาน-ทำงาน และการเตรียมสอบ Microsoft Office Certificate"
ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"
ขอเชิญร่วมประกวด "TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1,500,000 บาท จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวิธีรับตรงร่วมกัน TCAS3 ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดค่ายละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
12345678910

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์