Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”


 

   เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้นักศึกษาจำนวน 2 ทีม  เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018” ซึ่งจัด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช กรุงเทพมหานคร การแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งสิ้น 150 ทีม
 
   โดยผลการแข่งขัน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถ ทำคะแนนได้เป็น ลำดับที่ 13 และ 19 ซึ่ง นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี จนสามารถเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และอยู่แถวหน้าในกลุ่ม 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยมาโดยตลอดที่มีการจัดการแข่งขันโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 
  อาจารย์ภัทราจิตร แสงสว่าง ผู้นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า “ด้วยความทุ่มเทของคณาจารย์และความเข้มแข็งด้านวิชาการของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำให้นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีระดับประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรา สามารถผลิตบัณฑิตในวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากลแถวหน้าของประเทศไทย”  
 

อับโหลดวันที่ : 28/1/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 256


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาการจัดการการโรงแรมสร้างชื่อเสียงคว้า 3 รางวัล จาก 5th THM FAIR
แจ้งกำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์
อบรมฟรี การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจ
มทบ.22 จัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร
ขอเชิญท่านผู้สนใจส่งเสริมความสำคัญของวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน ส่งประกวดเรียงความชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาลูกรัก" ด้วยกระบวนการ Coaching
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวนมาก)
12345678

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์