Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Virtual Summer School Program


 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Virtual Summer School Program จัดระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564 

มีค่าใช้จ่าย IDR 250,000 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่

   
 

อับโหลดวันที่ : 28/6/2564   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 77


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 281354519376-Flyer-Undiksha-Summer-School-2021.png
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
TICA เปิดรับ 61 ตำแหน่งไปทำงานต่างประเทศ หมดเขตสมัคร 27 ก.ค.64 ในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand-FFT)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Virtual Summer School Program
รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนศึกษา/วิจัย/ฝีกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ 2021/2022 แก่นักศึกษา บุคลากร
การปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถาน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805