Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ถาม-ตอบ

คำถาม :การบัญชี และ การโรงแรม ค่าเทอมเท่าไหร่คะ

ถามโดย :JINTANA ISSAHA (jintanaissaha@gmail.com) (21/2/2563)

       คำตอบ :ทั้งสองหลักสูตร ค่าเทอม 17,500 บาทครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :เรียนสาขาการเงินเเละการธนาคารยากไหมคะ เลขเยอะไหม

ถามโดย :สุนิษา ศรีดอกไม้ (sunisa23536@gamil.com) (15/2/2563)

       คำตอบ :สาขาการเงินและการธนาคารเป็นสาขาที่น่าเรียนครับ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยเฉพาะการเป็นนักส่งเสริมการลงทุน การวางแผนทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เป็นสาขาที่มีนักศึกษาประสบความสำเร็จกับอาชีพเป็นจำนวนมากสาขาหนึ่ง
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :สาขาการจัดการโรงแรม กำหนดส่วนสูงมั้ยคะ

ถามโดย :Nanthicha (beam.lovelyf@gmail.com) (6/2/2563)

       คำตอบ :ไม่กำหนดครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :how can i apply for MBA from pakistan on scholarship?

ถามโดย :Muhammad Awais (awaismkd25@gmail.com) (28/1/2563)

       คำตอบ :You can apply online through http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp or apply by yourself at the office of international relation between Feb. 24 – May 8, 2020. The application announcement will be announced around Feb. 17, 2020. You can see some basic information on this website http://www.english.ubu.ac.th/how-to-apply/. Moreover, please be informed that if you apply for MBA, you have to study in Thai not in English. Thank you for your interest. Best regards,
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :ขอสอบถามค่าใช้จ่าย ป.โท MBA และ ระยะเวลาในการเรียน หน่อยค่ะ

ถามโดย :พิจิตรา (pijittra.1993@gmail.com) (17/12/2562)

       คำตอบ :1. ระบบการจัดการศึกษา: ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา 2. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน : วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ภาคต้น ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ภาคปลาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย เทอมละ 39,500 บาท 4. กำหนดการรับสมัคร http://www.ubu.ac.th/~study/ ภาคต้น ระหว่าง เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี ภาคปลาย ระหว่างเดือนกรกฏาคม – กันยายน ของทุกปี ครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :การจัดการธุรกิจต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง

ถามโดย :kunyaluck Jen (rachasinthusuphaks@gmail.com) (16/12/2562)

       คำตอบ :สามารถเข้าไปศึกษารายวิชาที่นี่ครับ https://reg1.ubu.ac.th/registrar/program_info.asp โดยเลือกคณะ : บริหารศาสตร์ หลักสูตร : การจัดการธุรกิจ จะมีข้อมูลรายวิชาที่จะต้องเรียนแสดงให้ทราบครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :สมัครเรียนได้ที่ไหนค่ะ

ถามโดย :จูฑามาศ พอกพูล (jutamat13596@gmail.com) (26/11/2562)

       คำตอบ :สมัครที่นี่ครับ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ เหมือนหรือแตกต่างจาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ คะ

ถามโดย :ชวัลรัตน์ (fern.aditheb@gmail.com) (14/11/2562)

       คำตอบ :เหมือนกันครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :ค่าเทอมคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ เท่าไหร่คะ

ถามโดย :หฤทัย กองคำ (h.k.amm2544@gmail.com) (12/11/2562)

       คำตอบ :เทอมละ 17,500 บาท ครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :ปี63รับสมัครสาขาการตลาดช่วงไหนคะ

ถามโดย :จุรีภรณ์ (jureepron_55@hotmail.com) (9/11/2562)

       คำตอบ :ติดตามข้อมูลการรับสมัครที่นี่ครับ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp ส่วนระยะเวลารับสมัครจะอยู่ในช่วง พ.ย. - ม.ค. ครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :เรียนมหาลัยเอกชนจะย้ายมาเรียนที่มอุบลได้ไหมค่ะ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไหมค่ะ

ถามโดย :Saowaluk tongwan (saowaluk25091999@gmail.com) (20/10/2562)

       คำตอบ :ได้ครับ แต่แนะนำให้สมัครใหม่ แล้วค่อยเทียบโอนผลการเรียน จะง่ายกว่า ตอนนี้มีรอบขยายโอกาส สมัครได้เลยครับ ติดตามการรับสมัครที่ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp ครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :จบกศน.ม.ปลายเรียนสาขาการโรงแรม​ได้ไหมคะ

ถามโดย :นิภารัตน์​ สารพล (niparat.saraphol@gmail.com) (10/9/2562)

       คำตอบ :รับคุณวุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่าครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :ค่าเทอมคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินเเละการธนาคารเท่าไหร่คะ

ถามโดย :อินทิรา ภูษา (aemintira1609@gmail.com) (8/9/2562)

       คำตอบ :17,500 บาทครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :ถ้าจะย้ายราชภัฏอุบลไปม.อุบลได้มั้ยค่ะ เเต่สาขาบัญชีบัณฑิตค่ะ เทอม2ค่ะ หรือต้องปี2ค่ะ

ถามโดย :อัจฉราภรณ์ คำสอน (Maneerattotong@gmail.com) (1/9/2562)

       คำตอบ :เรียนในสถาบันเดิมให้ครบ 2 เทอม และให้ได้ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 แล้วทำเรื่องขอย้ายสถาบัน หรือ สมัครเป็น นศ ใหม่ ในปีการศึกษา 63 แล้วค่อยเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบันครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :อยากรบกวนสอบถามเรื่องการตรวจสอบคุณวุฒิที่ กพ. รับรองน่ะค่ะ พอดีค้นหาแล้วไม่มีข้อมูลน่ะค่ะ

ถามโดย :สุภาภรณ์ จุฑาเลิศ (yuyee.supaporn@gmail.com) (1/8/2562)

       คำตอบ :วุฒิที่ ก.พ. รับรอง สามารถตรวสอบได้จากที่นี่ครับ https://bit.ly/2OUvBGh
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :ค่าเทอมคณะบริหาร​สาขา​การตลาด​เท่าไร่ค่ะ

ถามโดย :Supamart​ Wannaying (supamart0999@gmail.com) (25/7/2562)

       คำตอบ :ค่าเทอมการตลาด - แผนฝึกงานการตลาด 17,500 - แผนฝึกงานค้าปลีก 22,500 (ทุน 70%, จ่ายเอง 30%) ครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :ค่าเทอมคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการและการท่องเที่ยวเท่าไหร่คะ

ถามโดย :ปวีณา หาหลัก (hahlakp@gmail.com) (11/7/2562)

       คำตอบ :ถ้าเป็นสาขาการท่องเที่ยว จะเป็นหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ แต่ถ้าของคณะบริหารศาสตร์ จะเป็นหลักสูตร การจัดการการโรงแรม ค่าเทอม 17,500 ครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :สอบถามหน่อยคะ ถ้าต้องการย้ายคณะจากศิลปศาสตร์ไปที่คณะบริหาร สาขา การจัดการโรงแรม มีเกณฑ์อย่างไรบ้างอ่ะ เทียบโอนหน่วยกิตได้ไหม

ถามโดย :Rawinvorrakarn Phankote (rawinvorrakarn.ph.60@ubu.ac.th) (10/6/2562)

       คำตอบ :ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 และลงทะเบียนในรายวิชาชีพเลือกของสาขาการโรงแรม อย่างน้อย 2 รายวิชาและได้รับผลการเรียน C ขึ้นไปครับ
       ตอบโดย :นายอนุชิต สิงห์คำ


คำถาม :สอบถามหน่อยค่ะคือหนูจะสมัครรอบ4บริหารแต่หนูอยู่วิศวะพอเข้าไปสมัครทำไมมันสมัครไม่ได้ค่ะหนูต้องทำยังไง

ถามโดย :Satrirat jodjam (muisatrirat@gmail.com) (16/5/2562)

       คำตอบ :จากการตรวจสอบ นางสาวสตรีรัตน์ จดจำ ยังไม่ได้ทำรายการสมัครครับ ขอแนะนำให้เข้า ระบบฯ และกรอกข้อมูล+ส่งหลักฐาน ที่ http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp สอบถามเพิ่มเติมที่ นายเอกพงศ์ แผ่นคำ นักวิชาการศึกษาฯ คณะบริหารศาสตร์ 086 7249399 ครับ
       ตอบโดย :เอกพงศ์ แผ่นคำ


คำถาม
 
ชื่อ - สกุล ผู้ถาม  
อีเมล  
   


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805