Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 

กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  
 

อับโหลดวันที่ : 3/7/2561   โดย กิตติยา สร้อยเพชร   อ่านแล้ว : 678


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 321579201a2.pdf

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805