Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ถึงวันที่ 23 เม.ย.61


 

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  ประจำปีการศึกษา 2561 
         ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เริ่มเรียน สิงหาคม 2561)
           -  ครั้งที่ 1 รับสมัครช่วง 8 มกราคม - 18 เมษายน 2561 (สมัครด้วยตัวเองถึง 23 เม.ย.61) 
           -  ครั้งที่ 2 รับสมัครช่วง 24 เมษายน - 20 มิถุนายน 2561 (สมัครด้วยตัวเองถึง 25 มิ.ย.61) 

 

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~study/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 045-353804   
 

อับโหลดวันที่ : 21/3/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 382


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA วันที่ 15 ส.ค.2561
ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA วันที่ 6 ส.ค.2561
ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์อย่างเป็นทางการ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์