Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560


 

วันพุธที่ สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2,3 คณะบริหารศาสตร์

สาขาวิชา

ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

เวลา

ห้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

08.00 – 09.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การจัดการธุรกิจ 

08.00 – 09.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

การตลาดค้าปลีก 

09.00 – 10.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การตลาด 

09.00 – 10.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

การจัดการการโรงแรม 

10.00 – 11.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

การเงินและการธนาคาร 

11.00 –  12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

12.00 – 13.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การบัญชีอับโหลดวันที่ : 1/8/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 604


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"
ขอเชิญร่วมประกวด "TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1,500,000 บาท จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวิธีรับตรงร่วมกัน TCAS3 ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดค่ายละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
การประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018" ในห้วข้อ "้Why I want to have my adventure in Malaysia"
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
12345678910

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์