Placeholder image

เรื่อง :การปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถาน


 

รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 27/2/2563   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 250


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
TICA เปิดรับ 61 ตำแหน่งไปทำงานต่างประเทศ หมดเขตสมัคร 27 ก.ค.64 ในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand-FFT)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Virtual Summer School Program
รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนศึกษา/วิจัย/ฝีกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ 2021/2022 แก่นักศึกษา บุคลากร
การปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถาน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805