Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6


 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th Greater Mekong Subregion international conference (GMSIC) 2019 ในหัวข้อ "The knowledge Discovery of social Sciences for Development in GMS") ณ University of Management and Economics, Kampong Cham Campus, ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยผลงานวิจัยเข้าร่วมในครั้งนี้มีทั้งหมด 51 ผลงาน จาก 12 ประเทศ  
 

อับโหลดวันที่ : 21/7/2562   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 341


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นศ.สาขาการโรงแรมคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะปูเตียงแบบสันทบการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับชาติ ครั้งที่ 7
คณะบริหารศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสำหรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีส สาธารณรัฐเกาหลี
Ubon Ratchathani University Announcement : Application for International Student, Undergraduate
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS #2)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS #2)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาพื้นที่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS #2)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร "บุคคลทั่วไป" ที่สนใจเข้ารับ ทุนการศึกษาระดับประิญญาโท ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเชิญ นศ. เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand Design Creator Competition 2020” ขึ้น เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2563
ขอเชิญ นศ.เข้าร่วม การแข่งขั้น “MOS Olympic Thailand Competition 2020” เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2563
กำนดการสอบสัมภาษณ์ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด)
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805