ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร การตลาด

   
ระบุชื่อ :    
    

 

ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การตลาด (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3824

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 407

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.กมลพร นครชัยกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3820

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 418

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3816

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms2

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายชวพจน์ ศุภสาร

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด (ประธานหลักสูตร)

โทรศัพท์ : 0-4535-3817

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 408

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายนภดล พัฒนะศิษอุบล

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3812

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 413

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสายเพชร อักโข

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3814

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 419

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : การตลาด

โทรศัพท์ : 0-4535-3820

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ms 418

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809