ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นรายชื่อบุคลากร งานพัฒนานักศึกษา

   
ระบุชื่อ :    
    

 

สันติ เจริญบุญญา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ : 0-4535-3846

สถานที่ติดต่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชา : งานพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ : 0-4535-3833

สถานที่ติดต่อ : 0-4535-3833

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809