ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษและทัศนศึกษากับสถาบัน Erican College มาเลเซีย

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:34 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

งานดีเพื่อคนไทยมีอาชีพ มีรายได้ มหกรรมวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU JOB FAIR 2015ที่ ม.อุบลฯ

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:56 น.

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดจัดงาน “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2015)”เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีงานทํา และให้นายจ้าง/สถานประกอบการได้มีโอกาสคัดเลือกคนหางานตามตําแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ

นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้วจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การจัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2015) ครั้งนี้ มีนายจ้างกว่า 50บริษัท ตําแหน่งงานว่างกว่า 5,000อัตรา เข้าร่วมรับสมัครงาน โดยนายจ้างได้ลงทะเบียนแจ้งตําแหน่งงานว่างล่วงหน้าและผู้สมัครงานก็สามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์www.doe.go.th/jobubonได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยในวันงานผู้สมัครงานสามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card)ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานและเข้าสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการได้โดยตรง สําหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าก็สามารถลงทะเบียนในวันงานได้ซึ่งกําหนดจัดงานในวันที่ 20 – 21กุมภาพันธ์ 2558ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมการรับสมัครงานแล้วยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ภายในงาน อาทิ บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ/การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระพร้อมฝึกปฏิบัติจริง 10อาชีพ เช่น งานเพ้นท์แก้ว งานเพ้นท์เล็บ งานร้อยลูกปัด งานเดคูพาจกระเป๋าผ้า ฯลฯการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างที่จะให้ผู้สนใจรับงานไปทําที่บ้าน การรับลงทะเบียน/ให้คําปรึกษาผู้ประสงค์จะไปทํางานต่างประเทศ และการจัดแสดงนิทรรศการ/บริการให้คําปรึกษาด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไว้เพื่อรองรับผู้ร่วมงานทุกท่านที่สนใจ หากมีข้อสงสัยสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทํางานจัดหางาน ในประเทศ โทร. 045-206226-8 ต่อ 15

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=8986

 

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2015/2016

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:49 น.
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2015/2016

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

โอกาสมาต้องคว้าไว้!! โครงการ Young Financial Star Competition 2015 สู่ปีที่ 13 การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ชิงรางวัลรวมกว่า 6 ล้านบาท!!

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 09:31 น.

 

โอกาสมาต้องคว้าไว้!!
โครงการ Young Financial Star Competition 2015 สู่ปีที่ 13
การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ชิงรางวัลรวมกว่า 6 ล้านบาท!!
เชิญน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ปี 3 - ปริญญาโท ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี
ร่วมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 มี.ค. 58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tsi-thailand.org/yfs/2015/home/index.html

 

 

tsi

 

Young Financial Star Competition 2015

 

เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่... เข้มข้นกับความรู้ทางการเงินพร้อมเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ ชิงรางวัลรวมกว่า 6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุนจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2015 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13

รางวัลการแข่งขัน YFS

 

 

 

ข้อมูลหลักสูตร

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 11:57 น.
 

ด่วน! ประกาศ การรับผลสอบ TOEIC อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 ก.พ. 58

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 21:45 น.
ประกาศ การรับผลสอบ TOEIC อย่างเป็นทางการ ได้ในวันที่ 3 ก.พ. 58 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. เท่านั้น
ติดต่อขอรับได้ที่ ดร. สุมาลี เงยวิจิตร คณะบริหารศาสตร์ ( ห้อง MS. 107)
 

ประกาศรายฃื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารรอบที่ 3

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 10:48 น.
ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันก่ีเกณฑ์ทหาร รอบที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 10:51 น.
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2558 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ [716.12 KB]

รานละเอียดเพิ่มเติม : http://www.entry.ubu.ac.th/
 

ขอเชิญร่วมทำบุญ(โรงทาน)งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 วัดหนองป่าพง ในวันที่ 16 มกราคม 2558

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 13 มกราคม 2015 เวลา 14:55 น.
คณะบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมทำบุญ (โรงทาน) งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ณ วัดหนองป่าพง ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากรท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นปัจจัย หรือสิ่งของ สามารถติดต่อบริจาคเพื่อร่วมทำบุญได้ที่สำนักงานเลขานุการฯ คุณกิตติยา หรือคุณวีณา
 

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องผันผ่อนการเกณฑ์ทหารรอบแรก ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 13 มกราคม 2015 เวลา 14:24 น.

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันรอบแรกปีการศึกษา 2557  (ผู้ยื่นเรื่องก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557) ส่วนผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯหลังจาก ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการยื่ออรื่องขอผ่อนผันการการาคิดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2557 กำหนดไว้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 หมายเหตุ ผู้ที่เคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันในปีก่อนหน้านี้แล้ว จะไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ แต่จะต้องไปรายงานตัวตามวันเวลาในหมายเรียก(สด.35)จนกว่าจะสำเร็จการศคกษา โดยไม่ต้องมายื่นเรื่องขอผ่อนผันฯอีก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ประกาศแจ้งงดการใช้งานระบบ REG

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 16:12 น.
เพื่อให้การดำเนินการประมวลผลการเรียนรายวิชาสะดวก รวดเร็ว มีสภาพคล่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางมหาวิทยาลัยจึงของดให้บริการการใช้งานระบบบริการการศึกษา (Reg.) สำหรับนักศึกษาบางเวลา ในช่วงวันและเวลาดังนี้
1. วันที่ 5 - 9 มกราคม 2558 เวลา 16.30-20.30 น.
2. วันที่ 12 - 13 มกราคม 2558 เวลา 16.30-20.30 น.
นอกเหนือจากวันเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถใช้งานในระบบบริการการศึกษา (Reg)  ได้ตามปกติ
 

ประกาศสถานที่สอบ TOEIC และขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 06 มกราคม 2015 เวลา 09:18 น.
ประกาศสถานที่สอบ TOEIC และขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ
โดยดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 13:00 - 16:00 น. ห้องสอบ CLB. 5201
(จากเดิม สอบวันที่ 16 มกราคม 2558)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805