ประกวดสื่อโครงการ "แจ่ม" (Jam Project)

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2016 เวลา 09:29 น.

ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการเประกวดสื่อ โครงการ "แจ่ม" (Jam Project) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ ปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าได้อย่าง ปลอดภัย
 2. นำผลงานที่ได้รับรางวัลมาใช้เป็นต้นแบบการผลิตสื่อ (มาสคอต สปอตโฆษณา จิงเกิ้ล) เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าไม่ปลอดภัยให้เป็นที่ รู้จักในวงกว้าง และเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ ปลอดภัย

คุณสมบัติ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 2. ประกวดสปอตโฆษณาโทรทัศน์ (TV.Spot) ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 3. ประกวดการประพันธ์และขับร้องบทเพลงสั้น (Jingle) ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย

กำหนดการ
เปิดรับผลงานการประกวด ตั้งแต่วันนี้ - 9 พฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานโครงการแจ่ม
  499/100 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • โทร. 095-893-9898 , 02-346-9000 ต่อ 25
 • www.facebook.com/1166jamproject
 

ขอเชิญสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 09:25 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ Now open)

สมัคร online ได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail (จากจำนวน 10 สถาบัน 19 ทีมแข่งขัน)

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 16:24 น.
สาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Hos Fair) ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 1 เมษายน 2559
รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน
- การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail
- การแข่งขันทักษะการปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ (Double Ended-Folded Bed Making)
ผลการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail (จากจำนวน 10 สถาบัน 19 ทีมแข่งขัน)
ชื่อผลงาน Discover Thainess
12936640_823121284498157_2484687642483315207_n
12931140_10153367849810248_9047597386061356147_n
12963370_1131091163620341_7102196032435602555_n
 

ขอเชิญสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 09:41 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ Now open)

สมัคร online ได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ


 

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2016 เวลา 09:25 น.

หมดเขตรับสมัครมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์วันที่ 21 มี.ค. 59

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:04 น.

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2559-2560

 

หมดเขตรับสมัครมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์วันที่ 21 มี.ค. 59

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ด่วน ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบสุดท้าย

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:18 น.

ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นเรื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเมื่อพบรายชื่อให้ไปตรวจสอบอีกครั้งที่สัสดีตามอำเภอภูมิลำเนาว่าเอกสารผ่อนผันฯได้รับหรือยัง หากยังไม่ได้รับเอกสารผ่อนผันฯจากมหาวิทยาลัย ให้รีบติดต่อ ที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ภายใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หมายเหตุ ผู้เคยทำเรื่องขอผ่อนผันเมื่อปีการศึกษา 2557 (ผ่อนผันฯเมื่อเดือนเมษา 2558)ไม่ต้องมาทำเรื่องขอผ่อนผันฯ ให้เดือนทางไปรายงานตัวตามหมายเรียก ทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ และจากประเทศไอร์แลนด์

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:18 น.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ และจากประเทศไอร์แลนด์

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

บัณฑิต ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2557 รับชุดครุย วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:13 น.

บัณฑิต ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2557

ที่สั่งจองชุดครุยบัณฑิตกับสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

รับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2559  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

"ชุดเครื่องแบบบัณฑิตที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยจัดจำหน่ายพียงที่เดียวเท่านั้น"

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (บัณฑิตรุ่นที่ 24)

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:40 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (บัณฑิตรุ่นที่ 24)

รายชื่อระดับปริญญาตรี

1. คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะเกษตรศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะศิลปศาสตร์

5. คณะเภสัชศาสตร์

6. คณะบริหารศาสตร์

7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

8. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

9. คณะนิติศาสตร์

10. คณะรัฐศาสตร์

11. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร

12. คณะพยาบาลศาสตร์

 

รายชื่อระดับบัณฑิตศึกษา

1. ระดับปริญญาโท

2. ระดับปริญญาเอก

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:51 น.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559
 

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระพล สินสร้าง ศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดกา

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:42 น.
โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก แห่งราชอาณาจักรภูฏานได้โปรดเกล้าให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย – ภูฏาน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาด้านเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด และการส่งออกได้ ซึ่งท่านปลัดกระทรวงฯ ได้ถวายยืนยันว่าไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือด้านการเกษตรแก่ภูฏาน เพราะเป็นสาขาที่ไทยมีความชำนาญและประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ รวมไปถึงการพัฒนาการผลิตสินค้า OTOP (One Tambon One Product) ด้วย
ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ H.E. Mr. Kesang Wangdi เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทยในขณะนั้น ได้เข้าพบอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ โดยเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย แจ้งย้ำพระราชประสงค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ เกี่ยวกับโครงการข้างต้น โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน/หมู่บ้านให้เป็นสินค้า OTOP โดยประสงค์จะได้รับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากไทย ทั้งนี้ ในแต่ละชุมชน/หมู่บ้านของภูฏานจะมีการทำผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่แล้ว แต่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ชาวบ้านยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการด้านการออกแบบและการตลาดทั้งภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก โดยเสนอให้เดินทางไปศึกษาในพื้นที่ ๘ – ๑๐ หมู่บ้าน รวมไปถึงการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมสู่ตลาดตามประสบการณ์ของไทย ซึ่งประเภทสินค้าที่รัฐบาลภูฏานกำหนดให้ส่งเสริมมี ๕ ประเภท ได้แก่ ๑) เครื่องดื่ม  ๒) ผ้าทอ ๓) เฟอร์นิเจอร์ ๔) อาหาร ๕) ยาแผนโบราณ
ในการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – ภูฏาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศแจ้งยินดีสนับสนุนโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน (The One Gewog One Product (OGOP) Development Project) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP รวมถึงการออกแบบและการตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยมีผลการดำเนินงานกิจกรรมแล้วดังนี้
๑. การส่ง Mission Team ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญไทย ด้านการพัฒนาชุมชน จำนวน ๕ ราย เดินทางไปราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำการศึกษาข้อมูลศักยภาพความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ ๘ –๑๐ หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาโครงการ
๒. ผู้เชียวชาญไทย ด้านการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำเอกสารแนวคิดโครงการ พร้อมรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ภูฏาน ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยเสนอให้ดำเนินงาน ๒ Model ได้แก่ Model ๑: Resource-based Market Promotion ที่เน้นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น ผัก ผลไม้ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ บัควีด น้ำพุธรรมชาติ เป็นต้น Model ๒: Tourist Attraction-based Market Promotion เน้นลักษณะหมู่บ้านท่องเที่ยวที่เชือมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาผสมผสานให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ ภุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อระดมความคิดเห็นจากฝ่ายไทยและฝ่ายภูฎานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญไทยได้บรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ รวมทั้งร่างเอกสารโครงการและร่างเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่และสินค้านำร่องของโครงการ เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับเผยแพร่นำไปใช้ในพื้นที่/สินค้าอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
๔.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศไทย ให้แก่คณะทำงานโครงการฯ ฝ่ายภูฏาน จำนวน ๑๐ ราย
๕. การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน ๒ คน เดินทางไปปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OGOP ขั้นสุดท้าย โดยผลิตภัณฑ์ OGOP ที่ได้รับการคัดสรรจะนำไปแสดงในพิธีเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ชิงเย วังซุก (รัชกาลที่ ๔ ของภูฏาน) ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ (๒๐๑๕) พร้อมให้คำแนะนำการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วน Display และ Packaging
๖. คณะผู้แทนไทย นำโดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญไทย เข้าร่วมประชุมกับสำนักพระราชวังภูฏาน และ OGOP Working team เพื่อหารือแผนการดำเนินงานโครงการระยะสั้น ปี ๒๕๕๘ รายละเอียดการเปิดตัวโครงการ OGOP และการวางแผนโครงการระยะยาว ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน โดยฝ่ายไทยแจ้งการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) Packging machines and materials ๒) Meeting and workshops และ ๓) Advertisernent and printing วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๑.๘๑๕,๗๐๐ บาท
๗. สนับสนุนอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ สาขา Information Technology Professional จำนวน ๑ คน เพื่อออกแบบ website และจัดทำ Database ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการฯ และสาขา Product Design จำนวน ๑ คน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อให้มีความหลากหลาย โดยเริ่มปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

จึงขอแสดงความยินดีกับ นายวีระพล สินสร้าง ศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการ ใน สาขา Information Technology Professional เพื่อออกแบบ website และจัดทำ Database ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการฯ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์
ประกันคุณภาพ
(E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2016

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805