ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 10:51 น.
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2558 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ [716.12 KB]

รานละเอียดเพิ่มเติม : http://www.entry.ubu.ac.th/
 

ขอเชิญร่วมทำบุญ(โรงทาน)งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 วัดหนองป่าพง ในวันที่ 16 มกราคม 2558

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 13 มกราคม 2015 เวลา 14:55 น.
คณะบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมทำบุญ (โรงทาน) งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ณ วัดหนองป่าพง ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากรท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นปัจจัย หรือสิ่งของ สามารถติดต่อบริจาคเพื่อร่วมทำบุญได้ที่สำนักงานเลขานุการฯ คุณกิตติยา หรือคุณวีณา
 

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องผันผ่อนการเกณฑ์ทหารรอบแรก ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 13 มกราคม 2015 เวลา 14:24 น.

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันรอบแรกปีการศึกษา 2557  (ผู้ยื่นเรื่องก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557) ส่วนผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯหลังจาก ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการยื่ออรื่องขอผ่อนผันการการาคิดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2557 กำหนดไว้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 หมายเหตุ ผู้ที่เคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันในปีก่อนหน้านี้แล้ว จะไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ แต่จะต้องไปรายงานตัวตามวันเวลาในหมายเรียก(สด.35)จนกว่าจะสำเร็จการศคกษา โดยไม่ต้องมายื่นเรื่องขอผ่อนผันฯอีก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ประกาศแจ้งงดการใช้งานระบบ REG

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 16:12 น.
เพื่อให้การดำเนินการประมวลผลการเรียนรายวิชาสะดวก รวดเร็ว มีสภาพคล่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางมหาวิทยาลัยจึงของดให้บริการการใช้งานระบบบริการการศึกษา (Reg.) สำหรับนักศึกษาบางเวลา ในช่วงวันและเวลาดังนี้
1. วันที่ 5 - 9 มกราคม 2558 เวลา 16.30-20.30 น.
2. วันที่ 12 - 13 มกราคม 2558 เวลา 16.30-20.30 น.
นอกเหนือจากวันเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถใช้งานในระบบบริการการศึกษา (Reg)  ได้ตามปกติ
 

ประกาศสถานที่สอบ TOEIC และขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 06 มกราคม 2015 เวลา 09:18 น.
ประกาศสถานที่สอบ TOEIC และขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ
โดยดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 13:00 - 16:00 น. ห้องสอบ CLB. 5201
(จากเดิม สอบวันที่ 16 มกราคม 2558)
 

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 05 มกราคม 2015 เวลา 13:35 น.
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2014 เวลา 09:34 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ดูรายละเอียดที่ http://www.ubu.ac.th/~study/Files/25572/repPassExam255721.pdf
 

แจ้งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2557 เข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2014 เวลา 09:33 น.
แจ้งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2557 เข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ดูรายละเอียดที่ http://www.ubu.ac.th/~study/Receipt.php
 

ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ก.พ. (ทุนสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี)

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 09:08 น.
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ก.พ. (ทุนสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี)

ตามเอกสารแนบ
 

กำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 11:03 น.
"กำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2558
 

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 14:43 น.

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

รับสมัครสอบ TOEIC ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:13 น.
รับสมัครสอบ TOEIC
โดยสมัครได้ที่ ดร. สุมาลี เงยวิจิตร คณะบริหารศาสตร์ (MS. 107)รับสมัค่ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
ประกาศห้องสอบใน web คณะบริหารศาสตร์และ web มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 6 มกราคม 2558
ดำเนินการสอบวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา
ค่าสมัคร
- นักศึกษาทุกระดับ (ปริญญาตรี-ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ทุกคณะ)    700 บาท/คน
- บุคคลภายนอก  1,500 บาท/คน
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805