กำหนดการลงทะเบียนผ่านเว็บ (REG) ภาคการศึกษา 1/2558

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:06 น.
กำหนดการลงทะเบียนผ่านเว็บ (REG) ภาคการศึกษา 1/2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินได้รับรางวัลในโครงการ Young Corporate Financial Officer 2015

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:25 น.
นศ. สาขาการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Young Corporate Financial Officer 2015
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 20-29 มิ.ย. 2558 โดย นศ. ม อุบลได้เข้าร่วมทีมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อจัดทำแผนการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทีมที่มีนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมทีม ได้รับรางวัลดังนี้ 
1.นางสาวนิศารัตน์ เสี่ยงตรง ได้รับรางวัลThe Best of BTS และ รองชนะเลิศอันดับ1
2.นายสุขใจ อินอุไร ได้รับรางวัล The Best of The ERAWAN และรองชนะเลิศอันดับ 2
3.นางสาวปวริศสา ฝักทอง ได้รับรางวัลThe Best of CPALL และรองชนะเลิศอันดับ 3
11143465_996979957002969_3622468810941665915_n
 

ผู้บริหาร อาจารย์ จาก มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จำนวน 18 คน ศึกษาดูงานด้านการร่างหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:24 น.
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร อาจารย์ จาก มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จำนวน 18 คน ศึกษาดูงานด้านการร่างหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก) โดยมีผู้บริหารคณะและประธานหลักสูตร สาขาวิชาการตลาดให้การต้อนรับ
img_0892
img_0889
 

คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจโพนสะหวัน (Phonesavanh Business Administration College) แขวงปากเซ สปป.ลาว มาศึกษาดูงานที่คณะบริหาร-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:22 น.
คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจโพนสะหวัน (Phonesavanh Business Administration College) แขวงปากเซ สปป.ลาว มาศึกษาดูงานที่คณะบริหาร-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 100 คน  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. โดยศึกษาดูงาน ในเรื่อง
1. การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์
2. แนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาจาก สปป.ลาว
3. เยี่ยมชมบรรยากาศภายในคณะฯ และภายในมหาวิทยาลัย
img_0840
img_0728
img_0832
 

ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 15:38 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ที่สำคัญและจำเป็น พร้อมทั้งทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการผ่านระบบเตรียมความพร้อมฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นี้ ดังมีรายละเอียดตาม กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ฯ เพื่อสรุปข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่3 หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน (ใช้ GPAX,GPA ในการคัดเลือก)

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 15:11 น.

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่3  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30  คน (ใช้ GPAX,GPA ในการคัดเลือก) มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร 26 มิถุนายน - 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร 27 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

- สอบสัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ 17-20 กรกฎาคม 2558

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 09:11 น.

สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจะจัดอบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7-29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม U3 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจได้เพิ่มพูลความรู้และฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง (Listening), การพูด (Speech), การอ่าน (Reading), และการเขียน (Writing).

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ประกาศ...กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 14:22 น.

ประกาศ...กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2558

---------------------

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admissisons กลาง 2558 ของคณะที่นักเรียนมีชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:45 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 รับจำนวน 50 คน เท่านั้น

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:44 น.
ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 รับจำนวน 50 คน เท่านั้น

ด้วยงานสหกิจศึกษา สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะจัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพดีขึ้น และดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข มีความมั่นใจในตนเอง มีพลังในการทํางาน เกิดเป็นกระบวนการที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Self ตัวตน) บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพการพูดและการพัฒนารูปลักษณ์ส่วนบุคคลขึ้น รับจำนวน 50 คน เท่านั้น

สมัครเข้าร่วมอบรม คลิ๊ก

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ


 

ทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:39 น.
ทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships 
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีบริจาคโลหิต ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:46 น.
ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีบริจาคโลหิต ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ในโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 58 ณ คณะบริหารศาสตร์ เวลา 10.00 - 15.00 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์ประกันคุณภาพ (E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805