นศ.ม.อุบลฯคว้า 1.6แสน รองชนะเลิศระดับประเทศ โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2016 เวลา 11:01 น.

 

นับว่าประสบความสำเร็จอีกครั้ง สำหรับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ ภายหลังจากส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 10ซึ่งมีตัวแทนนิสิตนักศึกษา กว่า 400โครงงาน เข้าร่วมแข่งขัน โดย ทีม ม.อุบลฯ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 5ทีมสุดท้าย จาก 5สถาบัน พร้อมนำเสนอ โครงงานหมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน เข้าชิงชัย และผลการตัดสินปรากฎว่าทีม ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ได้รับเหรียญรางวัล เงินรางวัลรวมกว่า 165,000บาทพร้อมเดินทางทัศนศึกษาเดิน "ตามรอยพ่อ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

ในส่วนของผลการตัดสินคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 2558ณ สำนนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงงานผึ้งจะรักษ์ บ้านป่าสัก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงงาน Box of love กล่องสายใย ใส่ใจลูกรัก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงงานหมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน รางวัลชมเชย 2รางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงงานธนาคารสัตว์น้ำ เพื่อน้อมนำพระราชดำริ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงงานหมู่บ้านต้นแบบด้านพลังงานทดแทน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำหรับ ทีม ม.อุบลฯ ที่นำความสำเร็จ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ในครั้งนี้ โดยมี นายโยธิน ศรีไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 4สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง เป็นหัวหน้าโครงการ ส่วนทีมนำเสนอผลงาน ได้แก่ นางสาวพรรทิวา นามบุญ นักศึกษา ชั้นปี 4สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง นางสาวฟาริดา แสนศรี นักศึกษา ชั้นปี 4สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง และนางสาวอภิชญา คำทวี ชั้นปีที่ 3สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง และ ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ด้าน อาจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ทีมนักศึกษา ม.อุบลฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการทำโครงงานหมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการยาง มาทดลองทำไส้หมอนขิดจากยางพารา และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐาน จ.ยโสธร เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้าน และหวังให้ทดแทนนุ่นที่มีฝุ่น สร้างตลาดใหม่ให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพ และชาวต่างประเทศ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งผลงาน ทั้งนี้ ทีม ม.อุบลฯจักได้นำประสบการณ์ ไปปรับปรุงแก้ไข คิดค้นผลงานใหม่ๆเตรียมพร้อมสู่เวทีการประกวดในครั้งต่อไป ขอบคุณมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชาที่ให้การสนับสนุน คณาจารย์ นักศึกษา ที่ร่วมส่งกำลังใจ ตลอดทั้งคณะกรรมการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องทำให้มีวันแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจในครั้งนี้

ภายหลังจากที่ได้ทราบผลการแข่งขัน โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 10แล้ว โครงการ ได้พานักศึกษา ทั้ง 5ทีม ทำกิจกรรมร่วมกันเดิน "ตามรอยพ่อ" ระหว่างวันที่ 23-25เมษายน 2559  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ วิธีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ต้นแบบทฤษฎีป่าไม้ 3อย่าง ประโยชน์ 4อย่าง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกับชุมชนและการพัฒนาชุมชนต่อไปด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ข่าว

 

ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 31 (YES)

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 09:12 น.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559

จัดสอบวันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 11.00 ณ สนามสอบทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ | รายละเอียดแนบ 1

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่ จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 14:41 น.

- ซื้อเอกสารการสมัคร วันที่ 8-22 เมษายน 2559 วัน เวลา ราชการ

- ยื่นเอกสารการสมัครถึงวันที่ 25 เมษายน 2559 วัน เวลา ราชการ ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 26 เมษายน 2559

- คัดเลือกผู้ประกอบการ วันที่ 29 เมษายน 2559

 

รายละเอียดแนบ

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตผลิตและจำหน่ายเครื่องหมายและเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559-2561

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 14:41 น.

- ซื้อเอกสารการสมัคร วันที่ 8-22 เมษายน 2559 วัน เวลา ราชการ

- ยื่นเอกสารการสมัครถึงวันที่ 25 เมษายน 2559 วัน เวลา ราชการ ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 26 เมษายน 2559

- คัดเลือกผู้ประกอบการ วันที่ 29 เมษายน 2559

 

รายละเอียดแนบ

 

ขอเชิญสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2016 เวลา 09:30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ Now open)

สมัคร online ได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ประกวดสื่อโครงการ "แจ่ม" (Jam Project)

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2016 เวลา 09:29 น.

ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการเประกวดสื่อ โครงการ "แจ่ม" (Jam Project) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ ปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าได้อย่าง ปลอดภัย
 2. นำผลงานที่ได้รับรางวัลมาใช้เป็นต้นแบบการผลิตสื่อ (มาสคอต สปอตโฆษณา จิงเกิ้ล) เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าไม่ปลอดภัยให้เป็นที่ รู้จักในวงกว้าง และเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ ปลอดภัย

คุณสมบัติ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 2. ประกวดสปอตโฆษณาโทรทัศน์ (TV.Spot) ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 3. ประกวดการประพันธ์และขับร้องบทเพลงสั้น (Jingle) ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย

กำหนดการ
เปิดรับผลงานการประกวด ตั้งแต่วันนี้ - 9 พฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานโครงการแจ่ม
  499/100 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • โทร. 095-893-9898 , 02-346-9000 ต่อ 25
 • www.facebook.com/1166jamproject
 

ขอเชิญสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 09:25 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ Now open)

สมัคร online ได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail (จากจำนวน 10 สถาบัน 19 ทีมแข่งขัน)

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 16:24 น.
สาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Hos Fair) ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 1 เมษายน 2559
รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน
- การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail
- การแข่งขันทักษะการปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ (Double Ended-Folded Bed Making)
ผลการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail (จากจำนวน 10 สถาบัน 19 ทีมแข่งขัน)
ชื่อผลงาน Discover Thainess
12936640_823121284498157_2484687642483315207_n
12931140_10153367849810248_9047597386061356147_n
12963370_1131091163620341_7102196032435602555_n
 

ขอเชิญสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 09:41 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ Now open)

สมัคร online ได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ


 

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2016 เวลา 09:25 น.

หมดเขตรับสมัครมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์วันที่ 21 มี.ค. 59

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:04 น.

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2559-2560

 

หมดเขตรับสมัครมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์วันที่ 21 มี.ค. 59

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ด่วน ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบสุดท้าย

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:18 น.

ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นเรื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเมื่อพบรายชื่อให้ไปตรวจสอบอีกครั้งที่สัสดีตามอำเภอภูมิลำเนาว่าเอกสารผ่อนผันฯได้รับหรือยัง หากยังไม่ได้รับเอกสารผ่อนผันฯจากมหาวิทยาลัย ให้รีบติดต่อ ที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ภายใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หมายเหตุ ผู้เคยทำเรื่องขอผ่อนผันเมื่อปีการศึกษา 2557 (ผ่อนผันฯเมื่อเดือนเมษา 2558)ไม่ต้องมาทำเรื่องขอผ่อนผันฯ ให้เดือนทางไปรายงานตัวตามหมายเรียก ทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์
ประกันคุณภาพ
(E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2016

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805