ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ก.พ. (ทุนสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี)

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 09:08 น.
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ก.พ. (ทุนสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี)

ตามเอกสารแนบ
 

กำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 11:03 น.
"กำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2558
 

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 14:43 น.

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

รับสมัครสอบ TOEIC ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:13 น.
รับสมัครสอบ TOEIC
โดยสมัครได้ที่ ดร. สุมาลี เงยวิจิตร คณะบริหารศาสตร์ (MS. 107)รับสมัค่ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
ประกาศห้องสอบใน web คณะบริหารศาสตร์และ web มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 6 มกราคม 2558
ดำเนินการสอบวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา
ค่าสมัคร
- นักศึกษาทุกระดับ (ปริญญาตรี-ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ทุกคณะ)    700 บาท/คน
- บุคคลภายนอก  1,500 บาท/คน
 

นศ.คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรมเจ๋ง ค้วรางวัลมากมายในการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและโรงแรม (HOS Fair) ครั้งที่ 3

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:15 น.
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เดินทางไปเข้าแข่งขันในรายการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและโรงแรม (HOS Fair) ครั้งที่ 3 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อจบการแข่งขัน นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลมาครองได้สำเร็จ  ซึ่งประกอบไปด้วย
1.น.ส.ณิชกานต์ จะวรรณา รางวัลชนะเลิศ, น.ส.รัตตินาการ ต้นสาย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ (Double Ended-Folded Bed Making) จากทั้งหมด 28 ทีม
2.นายธีรเชษฐ์ บำรุงการ, นายปรีดา บุญเย็น,นายณรงค์ชัย สารพัฒน์, น.ส.อมรวงศ์ กุลเกลี้ยง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail ในหัวข้อ "ASEAN Drink" จากทั้งหมด 15 ทีม
3.น.ส.ศศิวิมล สายโสภา,น.ส.อรอุมา เพ็ญแก้ว, น.ส.เพ็ญพิชชา วันศิริ รางวัลรองชมเชย การแข่งขันงานฝีมือบนโต๊ะอาหาร ในหัวข้อ "AEC ความสวยงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว" จากทั้งหมด 14 ทีม
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน พื้นที่ภาคอื่น ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:30 น.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน พื้นที่ภาคอื่น ประจำปีการศึกษา 2557 จากเดิม ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เลื่อนเป็น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เรื่อง กาหนดการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:28 น.

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เรื่อง กาหนดการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:15 น.
ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ในวันอังคารที่ 18 พ.ย. 57 เวลา 15.00-18.30 น. ณ โรงแรม U Place
 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:06 น.
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนโควตารับตรงทั่วไป ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 723 คน มีรายละเอียด

กำหนดการ :

- กำหนดการรับสมัคร   4 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

- ชำระเงินค่าสมัคร พฤศจิกายน–3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  7 มกราคม พ.ศ. 2558

- สอบสัมภาษณ์           12 มกราคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผล               16 มกราคม พ.ศ.2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ 30 มกราคม พ.ศ.2558

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:27 น.

ด้วยงานสหกิจศึกษา สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะจัดอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ในวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๓ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ คน ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และได้รับทักษะและประสบการณ์การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพและมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของนักศึกษา

Link : สมัครเข้าร่วมอบรม

Link : ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมโครงการ “บริหารศาสตร์ร่วมใจ อนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย”

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 14:15 น.
ด้วย งานวิจัยและบริการวิชาการ จะจัดกิจกรรมโครงการ “บริหารศาสตร์ร่วมใจ อนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และเป็นสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางวัฒนธรรมการแต่งกาย และศิลปะการแสดงของภาคอีสาน ซึ่งได้กำหนดให้มีกิจกรรมเชิญชวนบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา รายละเอียดดังตาราง

ครั้งที่

วันที่

ครั้งที่

วันที่

1

31  ต.ค.57

7

24  เม.ย.58

2

28  พ.ย.57

8

29  พ.ค.58

3

26 ธ.ค.57

9

26  มิ.ย.58

4

30  ม.ค.58

10

31  ก.ค.58

5

27  ก.พ.58

11

28  ส.ค.58

6

27  มี.ค.58

12

25  ก.ย.58

รูปแบบกิจกรรม :  บุคลากรทุกคนสวมใส่ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าไทย หรือผ้าอื่นๆ  ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน (เดือนละครั้ง)

:  ร่วมถ่ายภาพหมู่ที่คณะฯ เวลา 12.30-13.00 น.

:  ช่างภาพ โพสภาพสวยๆ ที่เว็บเพจของคณะฯ (Face book)

:  ร่วมโหวต ขวัญใจผ้าไทยประจำเดือน….. โดย นศ. บุคลากร เพื่อนๆ  หรือ คนทั่วไปผ่านทาง fanpage  เริ่ม  31  ตุลาคม  2557

:  ประกาศ ผล และ มอบรางวัลในวันจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รูปแบบกิจกรรมที่ 2 :    สำหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกคน

ครั้งที่

วันที่จัด

กิจกรรม

1

เดือน ก.พ.58

นศ.ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง/หมอรำ

2

เดือน ส.ค.58

นศ.ร่วมประกวดเดินแบบผ้าไทย


 

ประชาสัมพันธ์วันและเวลาการรณรงค์ให้วัคซีน dT (โรคคอตีบและบาดทะยัก) แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20-50 ปี สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 10:59 น.
ประชาสัมพันธ์วันและเวลาการรณรงค์ให้วัคซีน dT (โรคคอตีบและบาดทะยัก) แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20-50 ปี สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางในการเข้ารับฉีดวัคซีน (คณะบริหารศาสตร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.) ที่ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805