ขอเชิญร่วมกิจกรรรมนวดแผนไทย “ศุกร์บ่าย คลายเครียด” วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 12.00-16.00 น. ณ Student Center

เขียนโดย SU    วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2014 เวลา 07:22 น.

  ขอเชิญร่วมกิจกรรรมนวดแผนไทย ศุกร์บ่าย คลายเครียด” ซึ่งมีการนวดเพื่อผ่อนคลายความเครียด จากกลุ่มนวดสมุนไพร บ้านใหม่สารภี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

 นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน เช่น ลูกประคบ และยาหม่อง โดยจะเริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 12.00-16.00 น. จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้บริการดังกล่าว ที่ Student Center ชั้น 1 บริเวณหน้าประตูทางเข้าคณะบริหารศาสตร์(ข้างตู้เอทีเอ็ม) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อนางสาวสุภนิตย์  คำใสย นักวิเทศสัมพันธ์ โทร.045-353819 อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 09:30 น.
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.expertsasia.eu/index.asp และจัดพิมพ์ใบสมัครเสนอผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2557
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชิญชวน สถานศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 12:36 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญชวน คณะครูอาจารย์ นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วม งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานศึกษาและครูแนะแนว สามารถตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/infoedu/ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับเข้าศึกษา โทร 045-353120 045-353122 045-353223-4

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 09:52 น.

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่เสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ได้เปิด ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์ ณ บ้านใหม่สารภี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจชุมชนของบ้านใหม่สารภีอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์ของชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและสากลอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อประเมินผลกระทบด้านบริการวิชาการแก่สังคมของคณะบริหารศาสตร์

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่นและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้คณะและมหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมงาน

นายปรีชา เหมมะนัด      นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ประธานเปิด

นายทัศนะ คูณค้ำ เกษตรอำเภอ สว่างวีระวงศ์

นายชาญณรงค์ กระแสบุตร ผู้ช่วยเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์

นายคำพอง วรรณวัติ พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์

อ.ดร.สุมาลี เงยวิจิตร หัวหน้าโครงการ

อ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ หัวหน้าโครงการย่อย

อ.ดร.สุขวิทย์ โสภาพล ผู้ร่วมโครงการ

 

สมาชิกในตำบลท่าช้างกว่า 100 คน

img_4415

100_6836_resize

img_4414

 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 14:24 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 14:18 น.

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

รายละเอียด

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 09:54 น.

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม | รายละเอียดเพิ่มเติม 1

 

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 09:53 น.

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา

ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค. 2557 ณ อาคารเรียนรวม 5

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม | รายละเอียดเพิ่มเติม 1

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 14:30 น.

กำหนดการพิธีไหว้ครู คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

wii_kru

 

ขอเชิญส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันและอบรมในงาน บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 1

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 10:40 น.

ขอเชิญส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันและอบรมในงาน บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาโครงการ "ออกค่าย..ได้ยิ้มไปมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ"

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:59 น.

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาโครงการ "ออกค่าย..ได้ยิ้มไปมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ"

 

รายละเอียด

 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการรับน้องใหม่ฯ

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:51 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการรับน้องใหม่ฯ

รายละเอียด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805