ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา DAAD Academic Scholarships for postgraduate studies and research

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 09:35 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน เรียนทุก พุธ กับ ศุกร์ เวลา 17.00-18.30 น. เริ่มเรียนพุธที่ 7 ต.ค. 58

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:17 น.

ประกาศผลการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ผู้สอน Dr.Penpak Pheunpha
ห้องเรียน Ms 104 ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00 -18.30 น.

เริ่มเรียนวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558

Name

Nickname

Miss Patsorn Prathan

Mookie

Wina Pimjoy

Nan

Thitirat Surapat

Pim

Miss Ratchanee Rungreang

Oil

Nareepich Promsri

G

Sasitorn Mutawan

Fang

Phuttida Khoiwthong

Maprang

Mr. Warawuth Intharabuth

Off

Chindara Srisroi

Jin

Sachada Tipharat

Tengteng

Jirapon Kaowsawang

Game

Miss Arpron Choochuen

R

Juthamart

Wannapa Pongsri

Ann

Miss Thanchanok Sianglum

Pang

Miss Suphanee Wisan

Boy

Miss Nuengrukthai Muengmai

Fai

Benjawan Someet

Bon

Narong Dantatrot

Tangmo

Kedmanee Thadtong

Ked

Miss Oraya Subinnam

Oung

Dontida Patthamma

Don

Benjawan Chiaopunsa

Ben

Miss Junjira Chaiyarat

Jun

Anucha Karin

Pune

Miss Nirapor Anantasuk

ประกาศผลการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ผู้สอน อ. Marilou Villas
ห้องเรียน Ms 117 ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00 -18.30 น.

เริ่มเรียนวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558

Name

Nickname

Tananya Puenlert

Preaw

Sirawich Khonkhayon

Tong

Nantariya Namboon

Palmmy

Raschadapon Sarnthima

Beer

Jutharat Wongyai

Opor

Mr. Ittiporn Tammaree

Baiy

Treerat Kamnrat

Ploy

Miss Supalai Sattrachai

Mook

Puangpaka Chanaiklang

Ninja

Mr. Tanawat Thitiwatteerathada

New

Nadlada Chatakane

Janeny

Miss Khwankanok Phochomphoo

Jang

Naridsara Laopanya

Jane

Supapon Thonkam

Nut

Miss Ketsuda Thongchot

Chompoo

Miss Siriporn Supasorn

Nate

Wimonmart Supong

Baipor

Miss Ratima Boonpeang

Kaiwan

Nutrada Lekdee

Meiw

Mr. Phuttharat Chonlaphoson

Fifa

Mr. Jeerasak Sadnok

Plan

Miss Siriwan Matnok

Noi

Patchaida Sarapan

Ying

Patcharanat Penchalee

43

ประกาศผลการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ 3 อาจารย์ผู้สอน อ. Achaleke Henry Fonji
ห้องเรียน Ms 204 ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00 -18.30 น.

เริ่มเรียนวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558

Name

Nickname

Napatsawan Parloutthikul

Nan

Teerapol Padthong

North

Miss Khanittha Thammasarat

Thidarut Janthang

Kate

Wanwimon Jaitham

Bee

Nawapan Sittitrai

Mean

Chatchai Charoensook

Beer

Miss Worakan Jaithram

Jinny

Miss Ampika Montreewong

Pi

Miss Anchulee Theerakaew

An

Mr. Pakornkiat Chanipaananporn

Mark

Butsarakarn Kadmai

May

Sirikwan Tonglong

Fay

Wathanee Auytaku

Pig

Uraporn Pachanapool

Tangthai

Sunisa Duangsawai

Mooy

Miss Naowarat Prathumwan

Jaiya

Miss Rattana Soisuwan

Pang

Jintana Chaiyarit

Miw

Miss Supawadee Sakaeo

Miss Apinya Buakamnin

May

Archariya Sareewong

Aoy

Orawan Namsriham

Miss Lalitpat Pakdeeto

Mhoo

Nujira Vampoon

ประกาศผลการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ 4 อาจารย์ผู้สอน อ. Chenglong Zheng
ห้องเรียน Ms 206 ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00 -18.30 น.

เริ่มเรียนวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558

Name

Nickname

 

Preeyanuch Moontree

R

Miss Onanong Chaiyasit

Kratai

Miss Chadtida Jitsophaphun

Future

Miss Siriyaphorn Buakeaw

Aoom

Matchima Chatuporn

Nahm

Mr. Sahaphon Laphon

Captain

Varitta Tuangniyom

Nan

Arton Saengsudta

Kuk

Miss Sasiwimon Somphet

Fha

Sudarat Namcharoen

Muay

Mr. Sirakun Sinintae

Pingpong

Miss Kosorn Narimnok

Preaw

Juthamart Roadwatchawapibon

Ty

Mr. Alongkorn Sommahettarin

Tew

Kanyaporn Aopsuk

Mook

Puntaree Suebsing

Nan

Sirirat Tongsuk

Goy

Radjana Hongkum

Rod

Wareerat Tangadulrat

Pai

Miss Nutchalee Nitisinputichai

Moo

Pitjira Thani

June

Peerasak Kanasawat

Tung

Suewaket Panpet

Yee

Daruni Somsil

Num

Siriwan Samrabchue

 

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 14:11 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 2,764 คน

กำหนดการ:

รับสมัครผ่านระบบการรับสมัคร www.entry.ubu.ac.th 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

- ชำระเงินค่าสมัคร 1 ตุลาคม- 16 พฤสจิกายน พ.ศ. 2558

-สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่ 1)             1 ตุลาคม - 16 พฤษจิกายน พ.ศ. 2558

-ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่1)                   20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558

-สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่ 2)                                     21-25 พฤสจิกายน  พ.ศ. 2558

-ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่ 2) 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการและเข้าสัมภาษณ์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เข้าทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการและสอบสัมภาษณ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ 16 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 11:23 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาปลาย

-----------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ตามปฏิทินการรับสมัครได้กำหนดแผนการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยในภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีคณะที่เปิดรับทั้งสิ้น จำนวน 8 คณะ จำนวน 33 หลักสูตร จำแนกเป็น ระดับปริญญาโท 23 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร โดยมีแผนการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 410 คน

 

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร ตามแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ


 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 10:37 น.

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังมีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2558 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [49.30 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาเรียนดีชนบท [3.22 MB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตารักษ์เกษตร [280.70 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาศิลปวัฒนธรรม [457.81 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตากีฬา [141.36 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาเพาะพันธ์ปัญญา [127.17 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาโอลิมปิกวิชาการ [151.72 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ [62.83 KB]
ขั้นตอนและตัวอย่างการยืนยันสิทธิ์และตรวจสอบผล 2559 [1.16 MB]
 

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้าชิงรางวัลในการประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2558 - 2559 ภายใต้หัวข้อ "Early Childhood Care and Education"

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 10:35 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 10:29 น.
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ  ประเทศฝรั่งเศส และเทคนิคการรับสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ ที่ไปคว้างรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเขียนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2015 เวลา 14:26 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ที่ไปคว้างรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเขียนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ในงานบริหารธุรกิจวิชาการครั้งที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ สุนีย์พลาซ่า

ff

 

นศ.การตลาด ม.อุบลฯ คว้าชนะเลิศ ประกวดแผนการตลาด ในงาน Marketing Contest ปี 2

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 09:24 น.

11954697_969965016388885_8226669885454861957_n

 

นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวของนักศึกษา สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนการตลาด ในเวที การประกวดแผนการตลาด Create a small business in universityจัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา  ในงานวิชาการ Marketing Contest ปี 2 โดยมี สถาบันอุดมศึกษา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 41ทีม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ชั้น 4จังหวัดอุบลราชธานี  โดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในครั้งนี้ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ได้นำเสนอรูปแบบการทำธุรกิจ Deliver U เป็นธุรกิจบริการส่งมอบสินค้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีแนวคิดจากการสำรวจพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิเคราะห์ออกมาแล้วว่า ไลฟ์สไตล์ของ นักศึกษาเป็นอย่างไร ต้องความสะดวกสบาย เพราะบางคนอาจจะมีเหตุฉุกเฉินที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆ เลยคิดธุรกิจที่มีชื่อว่า Deliver U เป็นธุรกิจบริการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งสินค้าประเภทอุปโภคและสินค้าประเภทบริโภค อีกทั้งยังมีแนวคิดว่า ธุรกิจที่ทำนี้เป็นธุรกิจที่ทำตามนโยบายของมหาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้และมีงานทำ จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเข้ามาทำงานเพื่อหารายได้เสริมด้วย อีกทั้งธุรกิจนี้ที่คิดทำเพื่อนักศึกษาเองโดยอยากให้เป็นธุรกิจของนักศึกษาเองที่สามารถสืบต่อรุ่นต่อรุ่นได้

สำหรับทีมนักศึกษาที่นำเสนอผลงานการประกวดแผนการตลาด ในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4จำนวน 4 คน ได้แก่นายณรงค์  แดนตะโคตร   นางสาวฐิติพร  หิรัญนวกุล  นางสาวฉัตรธิดา จิตโสภาพันธุ์ และนางสาวสุทธิดา จันทนะ โดยมีอาจารย์ชวพจน์ ศุภสารอาจารย์ประจำวิชาสาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. มันทนา สามารถคณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แสดงความชื่นชมกับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบันในครั้งนี้ด้วย

นางสาวสุทธิดา จันทนะ นักศึกษาหนึ่งในสมาชิกในทีมชนะเลิศ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่มีส่วนในการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด และมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ นับว่าเป็นเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษาการตลาดหลายๆสถาบัน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการคิด การวางแผนการตลาดว่าจะมีธุรกิจอะไรที่สามารถตอบโจทย์ การดำเนินชีวิตของนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ  พร้อมเสนอแผนการตลาดที่ครอบคลุม ซึ่งจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมการเป็นนักการตลาดที่แท้จริงในอนาคต ในส่วนของเป้าหมายต่อไปของทีมคือ การเตรียมพร้อมเวทีประกวดแผนธุรกิจ Research to Market (R2M)ที่จะมีขึ้นในอีกไม่นาน

 

 

ข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์ งานประชาสัมพันธ์ 
http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=9988

 

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Web-Click Travel

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2015 เวลา 10:21 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการกิจการและพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2015 เวลา 10:14 น.

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการกิจการและพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด

 

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2557)

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2015 เวลา 10:09 น.

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2557)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสร็จฯ แทนพระองค์

ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายละเอียดแนบ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์ประกันคุณภาพ (E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

โครงการบุญออกพรรษา

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805