บ. ท๊อปไฟว์แอคเคาน์ติ๊งแอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จะเข้าทำกิจกรรมรับสมัครงานในวันที่ 27 ต.ค. 57 เวลา 09.00 น.

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 11:30 น.
บ. ท๊อปไฟว์แอคเคาน์ติ๊งแอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จะเข้าทำกิจกรรมรับสมัครงานในวันที่ 27 ต.ค. 57 เวลา 09.00 น.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.กำหนดการ :  วันที่ 27 ต.ค. 57 เวลา 09.00 น ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะบริหารศาสตร์ (Present ธุรกิจและรับสมครงาน)
2.ตำแหน่งงาน: พนักงานบัญชี พนักงานฝึกอบรม จำนวนหลายอัตรา
3. คุณสมบัติ: น.ศ.ปี 4 สาขาบัญชี การจัดการ การตลาด และสาขาอื่นทางด้านบริหารธุรกิจ
 

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์สิ่งสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปี 2557 The Crown Prince CIPTA Award 2014

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2014 เวลา 13:18 น.

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์สิ่งสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปี 2557 The Crown Prince CIPTA Award 2014

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 พ.ย.57

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2014 เวลา 13:55 น.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 พ.ย.57
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์ 045-353839
สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 045-353128, 353180, 353134
สมัครออนไลน์ได้ที่
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 13:06 น.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนโควตาวิธีรับตรงพื้นที่ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 2,434 คน (ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน) กรณีนักเรียนที่สมัครเสร็จแล้ว แต่กรอกผลการเรียนเป็น 4 ภาคเรียน ให้นักเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ที่เมนูแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

 

กำหนดการ :

- กำหนดการรับสมัคร   1 - 30 ตุลาคม  2557

- ชำระเงินค่าสมัคร       2 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557

- สอบสัมภาษณ์           10 พฤศจิกายน 2557

- ประกาศผล               14 พฤศจิกายน 2557

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    14 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 13:04 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิดบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีทั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตชนบทและในเขตเมืองของพื้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งในเขตชนบทและในเขตเมืองได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จำนวน 120 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ :

- กำหนดการรับสมัคร   7 - 30 ตุลาคม  2557

- ชำระเงินค่าสมัคร       7 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557

- สอบสัมภาษณ์           10 พฤศจิกายน 2557

- ประกาศผล               14 พฤศจิกายน 2557

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    14 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557

 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือกเป็นกรรมการสภาามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2014 เวลา 09:52 น.

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือกเป็นกรรมการสภาามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะปรับปรุงอุปกรณ์ router ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 11:52 น.
เนื่องจาก สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ router ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 - วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 ในช่วงเวลา 21.00  -  05.00 น. ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
 

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2558

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2014 เวลา 09:50 น.

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2558

พื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ      และพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงขึ้น

ระยะเวลาการรับสมัครและประกาศผลผู้ได้รับทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

ครั้งที่

ช่วงเวลาการรับสมัคร

วันประกาศผล

ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

๕ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

๑ เมษายน– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2014 เวลา 10:50 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วันที่ 2 ธันวาคม 2557

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4535-3131

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรรมนวดแผนไทย“ศุกร์บ่าย คลายเครียด” ศุกร์ 19 ก.ย.57

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 08:42 น.

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรรมนวดแผนไทยศุกร์บ่าย คลายเครียดซึ่งมีการนวดเพื่อผ่อนคลายความเครียด จากกลุ่มนวดสมุนไพร บ้านใหม่สารภี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืจองคิว โปรดติดต่อนางสาวสุภนิตย์  คำใสย นักวิเทศสัมพันธ์ โทร.045-353819 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ขั้นตอนและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 16 กันยายน 2014 เวลา 08:55 น.

ขั้นตอนและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

 

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เรื่อง กาหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 16 กันยายน 2014 เวลา 08:53 น.

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เรื่อง กาหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ | รายละเอียดแนบ 1

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805