ผลการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ "เด็ก ม.ปลาย จุดประกายฝันธุรกิจ"

เขียนโดย Webmaster    วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2016 เวลา 22:05 น.

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทีมจากโรงเรียนเดชอุดม จาก การประกวดการเขียนแผนธุรกิจ "เด็ก ม.ปลาย จุดประกายฝันธุรกิจ"

รวมภาพการประกวด

 

 

13988211_1131144886964259_7711093064907164106_o

 

13995645_1131144876964260_2428240187324949959_o

 

13988294_1131145083630906_5811411231969522211_o

 

คณะบริหารศาสตร์ จัดงานเปิดบ้านบริหารอย่างยิ่งใหญ่

เขียนโดย Webmaster    วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2016 เวลา 21:58 น.

พิธีเปิดงานเปิดบ้านบริหารศาสตร์โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประทานในพิธี พร้อมด้วยท่านคณบดี คณะบริหารศาสตร์ คณะผู้บริหารทั้งจากคณะบริหารศาสตร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า และบุคลากร โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

รวมภาพงานเปิดบ้านบริหารที่นี่

13584873_1131122070299874_3324993794981139400_o

13988273_1131109970301084_3473161460881928759_o

 

 

จรรยาบรรณบุคลากร - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 15:27 น.
จรรยาบรรณบุคลากร - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
e01
 

คณะบริหารศาสตร์ โดย สาขาการจัดการธุรกิจ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การแบ่งปันความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน"

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 12:53 น.
คณะบริหารศาสตร์ โดย สาขาการจัดการธุรกิจ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การแบ่งปันความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน"
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน ในการนี้มีการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการปลูกป่าปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตรด้วย
img_4818
img_4676
img_4694
img_4703
img_4750
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:06 น.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2559
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 837 คน

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:05 น.

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 837 คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฏาคม - 23 สิงหาคม 2559
 

ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:04 น.

ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,220 คน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:04 น.

ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,220 คน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สาส์นจากคณบดี

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:51 น.

ขอแสดงความยินดีกับขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านสู่รั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นช่อ “กันเกราที่ ๒๙” และเป็น”สำเภาฟ้า”ลำที่ ๑๙  คณาจารย์ทุกคนมีความภาคภูมิใจ

คณะบริหารศาสตร์ใช้ “เรือสำเภา” เป็นสัญลักษณ์ของคณะ  เรือสำเภายานพาหนะที่ใช้ในการค้าขายในอดีตซึ่งปัจจุบัน การทำธุรกิจระหว่างประเทศสามารถส่งมอบสินค้าได้หลากหลายช่องทาง  แต่เรือสำเภาก็ยังคงสัญลักษณ์ที่มีความหมายในการส่งมอบสินค้าทางทะเล  นักศึกษาควรพิจารณากำหนดเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางของชีวิตที่เรือสำเภาจะพาเราไปถึงฝั่งแห่งความสำเร็จ  ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อกับคลื่นลม สิ่งยั่วยุที่ทำให้นักศึกษาหลงหลุดจากเส้นทางเดินทางชีวิตการศึกษาที่นักศึกษามุ่งหมายไว้

คณะและคณาจารย์จะทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ทักษะที่จำเป็นที่สอดคล้องกับสาขาวิชา ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่มีต่อสังคม การสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทัศนคติที่เปิดกว้างมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และความใส่ใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเติมเต็มให้นักศึกษาได้พัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคม

สิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงจามสภาพแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากการเรียนที่ผ่านมา  ทั้งในด้านการปรับสมดุลด้านการเรียนและกิจกรรมสังคม  การศึกษาข้อมูลและการใช้วิจารณญาณนของตนเองโดยการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ และพี่ๆงานบริการการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ชวยนักศึกษาสามารถฝ่าฟันปัญหาการปรับตัวในด้านการเรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    อาจารย์เชื่อมั่นนักศึกษาใหม่ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการศึกษาและได้รับปริญญาในสี่ปีข้างหน้า

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคน

รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

กำหนดการนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำหลักสูตรวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559เวลา 13.00 – 15.00 น.

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:42 น.

table

 

 

 

กำหนดการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:38 น.

table_001

หมายเหตุ :

ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1,2 (คณะบริหารศาสตร์)  ห้องละ 50 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1C 10-11 / 2C 10-11 / 2C 16-17 (สำนักคอมพิวเตอร์ฯ) ห้องละ 61 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 2C 09 (สำนักคอมพิวเตอร์ฯ) 31 เครื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้านบริหาร ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2016 เวลา 09:32 น.

 

กำหนดการวันเปิดบ้านบริหารศาสตร์ วันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

 

 


 

table_openh

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์
ประกันคุณภาพ
(E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

 

 

ระบบประเมินสายวิชาการ


ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2016

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

โครงการบุญเข้ากรรม 59

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805