กำหนดาช่วงการเปิดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษา 2/2558

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2015 เวลา 14:59 น.
งานทะเบียนแจ้งกำหนดช่วงเปิดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษา 2/2558  โดยกำหนดเวลาเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนวันแรก วันที่ 25 ธันวาคม 2558  เวลา 09.01น.  ถึง 09.00 น. ของวันถัดไป  ซึ่งกำหนดสิทธิ์ให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีลงผ่านเว็บ ดังนี้
25 ธันวาคม 2558   ลงทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1  (รหัส 58)
26 ธันวาคม 2558  ลงทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป (รหัส 55 ลงมา)
27 ธันวาคม 2558  ลงทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 57)
28 ธันวาคม 2558  ลงทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 56)
และตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 29 มกราคม 2559  ลงได้ทุกชั้นปี
ส่วนการสำรองที่นังรายวิชาศึกษาทั่วไป  จะสำรองให้กับนักศึกษาที่เรียนตามแผนการศึกษาก่อน  และตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 29 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยฯ จะขยายที่นั่งสำรองในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกสาขาตามจำนวนเหลือของที่นั่ง
 

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก Laos-Japan Human Resource Development Institute (LJI), National University of Laos เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2015 เวลา 14:31 น.

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก Laos-Japan Human Resource Development Institute (LJI), National University of Laos จำนวน 39 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะบริหารศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. โดยมี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 21 คน ร่วมให้การต้อนรับ

 

12307945_765596270229800_6259622657193504776_o 1965406_765596276896466_4633696848112201734_o

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 120 คน

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2015 เวลา 10:59 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 120 คน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 60 คน

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2015 เวลา 10:56 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรงทั่วไป
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 60 คน

ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการนำส่งเอกสารการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ โควตารับตรงพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารศาสตร์

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2015 เวลา 10:51 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ โควตารับตรงพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารศาสตร์

 

รายละเอียดรายชื่อ

คำแนะนำการเข้าสอบสัมภาษณ์

 

 

เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน 2016-2017 Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD)

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:59 น.
หมดเขตรับสมัคร ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 20 มกราคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 

ขอเชิญร่วมโครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 58

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:42 น.
สโมสรนักศึกษา(กลาง) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมโครงการกันเกราช่อใหม่ร่วม
ใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 58 (เดินเท้าไปวัดหนองป่าพง)
รายละเอียดตามกำหนดการ ดังนี้

โครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา

ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2558

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวัดหนองป่าพง  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี

............................................

เวลา 05.00 – 06.00น.

- นักศึกษารุ่นพี่/นักศึกษาน้องใหม่/ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ พร้อมกัน      บริเวณด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (รับประทานอาหารเช้า)

- การแสดงของชมรมนาฎศิลป์ไทย

 

เวลา 06.00 – 06.30 น.  - พิธีเปิด

- นายกสโมสรนักศึกษา  กล่าวรายงาน

- อธิการบดีกล่าวเปิดโครงการ

 

เวลา 06.30 – 09.00น.

- นักศึกษารุ่นพี่/นักศึกษาน้องใหม่/ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ เดินเท้าไปที่วัดหนองป่าพง  พร้อมป้ายรณรงค์  โดยแยกตามคณะดังนี้

1.คณะพยาบาลศาสตร์

2. คณะบริหารศาสตร์

3. คณะเภสัชศาสตร์

4.คณะเกษตรศาสตร์

5.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

6. คณะวิทยาศาสตร์

7. คณะศิลปศาสตร์

8.คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

9. คณะรัฐศาสตร์

10. คณะนิติศาสตร์

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยแต่ละคณะมีป้ายรณรงค์ 5 ป้าย  หัวข้อดังนี้

1. ลดบุหรี่   2. ลดแอลกอฮอล์  3. ต่อต้านการคอรัปชั่น 4. วินัยจราจร 5. กีฬามหาวิทยาลัย

เวลา 09.00 – 09.09 น.  คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา รวมกันที่ธรรมศาลา

เวลา 09.09 – 10.00น. -มัคทายกนำกล่าวไหว้พระ   รับศีล

- แสดงธรรมเทศนาโดย เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง

- ถวายสังฆทาน/กรวดน้ำรับพร

 

เวลา 10.00 – 11.30 น. -คณะสงฆ์นำคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษากราบนมัสการเจดีย์พระโพธิญาณเถร

-ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาสนสถาน

เวลา 11.30 – 13.00น.  เดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยยานพาหนะรับ – ส่งทุกๆ 20 นาที

หมายเหตุ : ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายในชุดสุภาพ (ใส่เสื้อสีขาว,กางเกงขายาวสุภาพและ รองเท้าหุ้มส้น)

 

คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร โควตารับตรง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:54 น.
คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร โควตารับตรงพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 [1.80 MB]
คำแนะนำในการค้นหาใบสมัครและใบชำระเงิน [440.42 KB]
คำแนะนำในการยืนยันผลการเรียน(สถานศึกษาหรืออาจารย์แนะแนว หรือผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้นเท่านั้น) [636.10 KB]
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตารับตรงทั่วไป

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:53 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตารับตรงทั่วไป

ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,226 คน (ใช้คะแนน GPAX , GPA กลุ่มสาระ และ คะแนน GAT/PAT ตามหลักสูตรกำหนด)

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัคร วิธีรับตรง โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Business Challenge @ Sasin 2015 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:49 น.

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษภายใต้ชื่องาน  The mai Business Challenge @ Sasin 2015 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดต

 

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:19 น.

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

 

 

 


ปั่นเพื่อพ่อ

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:01 น.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์ประกันคุณภาพ (E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805