ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเก็บขยะอันตรายชุมชน (สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:56 น.
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเก็บขยะอันตรายชุมชน โดย สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 

กำหนดการอบรม “การเขียนบทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์”

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:14 น.

กำหนดการอบรม

“การเขียนบทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์”
วันพุธที่  6  พฤษภาคม 2558 
เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 1
วิทยากร โดย รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

วัน/เวลา

หัวข้อ

วันที่  6  พฤษภาคม  2558

08.30-08.50 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

08.50-09.00 น.

พิธีเปิด

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยกล่าวเปิดการอบรม

09.00-10.30 น.

- วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

- วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ต่อ)

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

- การเขียนบทความวิชาการ (ที่ไม่ได้มาจากงานวิจัย)

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

- การเขียนบทความวิชาการ (ที่ไม่ได้มาจากงานวิจัย) (ต่อ)

16.00

ปิดการอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

งาน IT Day@OCN 2015 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 21 เมษายน 2015 เวลา 14:41 น.

ขอเชิญเข้าร่วมงาน IT Day@OCN 2015 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

รายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2558 (รับเพิ่มเติม)

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2015 เวลา 11:18 น.

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [54.05 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2558 (รับเพิ่มเติม) [192.57 KB]
 

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 11:50 น.
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 06.00 น. มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 17.30 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง
 

นศ.ม.อุบลฯ จัดเวทีสัมมนาทอล์คโชว์เด็ดๆมันส์ๆ “การตลาดสุดจี๊ด มาซี๊ด(กัป)ตัน”

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 09:33 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาหัวข้อพิเศษทางการตลาด “การตลาดสุดจี๊ด มาซี้ดกัปตัน!”โดยรับเกียรติจาก คุณตัน ภาสกรนที วิทยากรเจ้าของธุรกิจ “ชาเขียวพร้อมดื่ม” พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.30 น.  ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวสุทธิดา  จันทนะ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดแนวคิดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง และเพื่อเป็นการจุดประกายแนวคิดการทำธุรกิจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ใหม่ๆ รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ไปพัฒนาศักยภาพในการเรียน การทำงานในอนาคต โดยมี คุณตัน ภาสกรนที เจ้าของธุรกิจ “ชาเขียวพร้อมดื่ม”เป็นวิทยากร ซึ่งนับว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจในปัจจุบัน โดยนำเสนอประสบการณ์แห่งความสำเร็จผ่านเวทีการสัมมนารูปแบบทอล์คโชว์ ภายใต้หัวข้อพิเศษทางการตลาด “การตลาดสุดจี๊ด มาซี้ดกัปตัน!”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา และคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการประกอบธุรกิจ เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.30 น. ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่     โทร : 090-9920513 (คุณเจน)  โทร :098-2690844 (คุณแป้ง)

 

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=9169

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 15:39 น.

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน  910 คน  ดังประกาศที่แนบท้ายนี้

 

ใช้ผลการเรียน (GPAX 6 ภาคเรียน)

 

กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร 2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร 3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ 24 -  30 เมษายน พ.ศ. 2558 

ประกาศรับสมัครโควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 15:35 น.

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิดบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีทั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตชนบทและในเขตเมืองของพื้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งในเขตชนบทและในเขตเมืองได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จำนวน  50 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัคร 2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร 3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

- สอบสัมภาษณ์ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

-ประกาศผล 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ 10 -  24 เมษายน พ.ศ. 2558

 

ประกาศรับสมัครการผลิดบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ คว้าวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี ในงาน MBS Festival 2015 วันที่ 21 ก.พ. 58 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:17 น.
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี ในงาน MBS Festival 2015 ขึ้น
โดยพิธีมอบรางวัลและมอบเกียรติคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ธีระพล ศิระบูชา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขัน โดยผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก่
1. นางสาวนงคราญ พิชัยช่วง
2. นางสาวภัทรพรรณ ศรีรุ้ง
3. นางสาวภิรัญญา สืบเหล่างิ้ว
จาก 'คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม'
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ้่และเกียรติบัตร ได้แก่
1. นางสาวอโณทัย ประสงค์สุข
2. นางสาวอวัสดา มาริกัน
3. นางสาวมนฤดี มานะสัมพันธ์สกุล
จาก 'มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ้่และเกียรติบัตร ได้แก่
1. นางสาวอัมรา สุพี
2. นางสาวหนึ่งฤทัย เมืองใหม่
3. นางสาวสิริพร โคตะวงศ์
จาก 'คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี'
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท ้่และเกียรติบัตร ได้แก่
1. นางสาวพัณณิตา อุดมขันติกุล
2. นางสาวรดิวันต์ ศิริทรัพย์ภิญโญ
3. นายกานต์ กาญจนไพหาร
จาก 'มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ'
 

รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เตรียมตัวสู่ประชามคมอาเซียน

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:58 น.

รับสมัครนักศึกษา เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเพื่อเตรียมตัวสู่ประชามคมอาเซียน
วันพฤหัสที่
26 ก.พ.58 เวลา 09.00-16.00 น.  ที่ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 คน (ฟรี)

โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง  ได้แก่ Mr.Henry  Achaleke และ ดร. เสาวนีย์ อเลกซานเดอร์

สมัครได้ที่ คุณสุภนิตย์ คำไสย โทร.
0-4535-3831

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิธีรับตรงทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:49 น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิธีรับตรงทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิธีรับตรงทั่วไป กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดการ : 

กำหนดการรับสมัคร 2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร 3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล 24 เมษายน พ.ศ. 2558

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ 24 -  30 เมษายน พ.ศ. 2558

รายละเอียด

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:34 น.

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โปรดเข้าร่วมโครงการ "ปัจจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน" เพื่อสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา และทราบวิธีการ/ขั้นตอนในการขอสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่พร้อมต่อการสมัครงาน  โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการตามกำหนดวัน/เดือน/ปีของกำหนดการโครงการของแต่ละคณะ ระหว่างวันที่ 16-20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา16.00-20.30น. ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด กำหนดการ
 • คลิกตรวจสอบรายชื่อตามคณะ
 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. คณะศิลปศาสตร์
 5. คณะเภสัชศาสตร์
 6. คณะบริหารศาสตร์
 7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 8. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 9. คณะนิติศาสตร์
 10. คณะรัฐศาสตร์
 11. วิทยาเขตมุกดาหาร
 12. คณะพยาบาลศาสตร์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์ประกันคุณภาพ (E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2015

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805