ขอชื่นชมนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี น.ส.สุพรรณี พาลี

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:07 น.
ขอชื่นชมนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ด้วย น.ส.สุพรรณี พาลี นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ เก็บโทรศัพท์มือถือได้ที่ห้องน้ำหญิงภายในห้องสมุด สำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
และนำส่งเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ยืม-คืน เพื่อประกาศหาเจ้าของ ซึ่งทางห้องสมุดก็ได้ดำเนินการประกาศเสียงตามสายแจ้งผู้ใช้บริการ และน.ส.วรรณภา คำนัน นศ.ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มารับโทรศัพท์คืนเรียบร้อยแล้ว สำนักวิทยบริการ และคณะบริหารศาสตร์จึงขอชื่นชมในนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีในครั้งนี้
14976403_985508998238525_1101394789272247525_o
14991229_985509241571834_138556967804543709_o
 

ด่วนที่สุด!! ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เขียนโดย Webmaster    วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:31 น.
ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ใคร่ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ตามกำหนดที่แนบมาพร้อมนี้
การแต่งกาย บุคลากร ใส่ชุดสุภาพสีดำ ผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวหรือผ้าซิ่
ทั้งนี้ หากท่านประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงชื่อได้ที่ คุณวิริญญา งานแผน  ได้ตั้งแต่บัfนี้เป็นต้นไป
car
 

ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:45 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน1,369 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ในวันที่ 1 พฤสจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2560

สมัครออนไลน์


 

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ส่งผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากการอ่าน

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:14 น.

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ส่งผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากการอ่าน หัวข้อเรื่อง "ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า"  โดยส่งผลงานที่ห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์ เพื่อห้องสมุดคณะจักดำเนินการรวบรวมส่งสำนักวิทยบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

paper_aaaaa

 

ประกาศสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่

เขียนโดย Tanawat    วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 09:44 น.
ประกาศสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่
 

นักศึกษาสาขาการบัญชี และอาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชี ในการอบรม "สัมมนาทำความเข้าใจ IFRS for SMEs"

เขียนโดย Webmaster    วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2016 เวลา 14:07 น.

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน จำนวน 50 คน และอาจารย์ 3 ท่านได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชี ในการอบรม "สัมมนาทำความเข้าใจ IFRS for SMEs" ที่จัดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูถัมภ์ สำนักงานสาขาอุบลราชธานี ที่โรงแรมลายทอง วิทยากรคือ คุณจุมพฏ ไพรรัตนากร จากสำนักงาน DIA

14572814_10211076557296388_7606807675202815342_n

 

14720462_10211076555456342_5128314865666995581_n

 

 

รับสมัครนักศึกษาปีที่ 1-4 คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมคอร์ส "สนทนาภาษาอังกฤษ" กับเจ้าของภาษาโดยตรง

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2016 เวลา 10:02 น.
eng
 

แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ.

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 27 กันยายน 2016 เวลา 10:09 น.
ตามหนังสือที่ ศธ 0506(5)/ว 150 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งผลการพิจารณาการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือที่ นร 1004.3/239 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม จำนวน 1 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปรับปรุง พ.ศ.2555
การนี้ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงใครขอแจ้งผลการพิจารณาการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
 

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Startup camp สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 27 กันยายน 2016 เวลา 10:03 น.
ด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ Startup camp สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและองค์กรความรู้ในการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นำเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ จัดตั้งธุรกิจในอนาคต โดยโครงการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาแจ้งชื่อภายใน 3 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 

ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เขียนโดย Webmaster    วันอังคารที่ 27 กันยายน 2016 เวลา 09:25 น.

 

ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559 และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. ประเภทวิชาการ

1.1 ด้านการเรียนการสอน

1.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์  ได้รับรางวัลระดับ ดี

1.1.2 นางสาวใจแก้ว แถมเงิน  ได้รับรางวัลระดับ ดี

1.2 ด้านการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ

1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร หงษ์ภักดี  ได้รับรางวัลระดับ ชมเชย

1.2.2 นางสาวเพ็ญภัคร พื้นผา  ได้รับรางวัลระดับ ชมเชย

1.3 ด้านการบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.3.1 นายอุทัย อันพิมพ์  ได้รับรางวัลระดับ ดีเด่น

1.3.2 นางสาวพิมลพรรณ อุดมพันธ์  ได้รับรางวัลระดับ ชมเชย

1.3.3 นางสาวอรุณี มะฎารัก  ได้รับรางวัลระดับ ชมเชย

1.3.4 นางสาววรารัตน์ บุญแฝง  ได้รับรางวัลระดับ ชมเชย

2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภททั่วไป

2.1 ด้านการให้บริการ

2.1.1 นายกวีวัฒน์ จังอินทร์  ได้รับรางวัลระดับ ชมเชย

2.2 ด้านพัฒนางาน

2.2.1 นางสาววิริญญา ชูราษี ได้รับรางวัลระดับ ชมเชย

 

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเปิดให้มีการบริการตัดชุดครุยแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 09:31 น.

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเปิดให้มีการบริการตัดชุดครุยแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558  ณ บริเวณโรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

 

นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัล PTT CSR STAR TEAM ในโครงการแข่งขัน Young Financial Star 2016: YFS 2016

เขียนโดย Webmaster    วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 16:30 น.
นางสาวสุมลฑาทิพย์ คนสนิท นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัล PTT CSR STAR TEAM ในโครงการแข่งขัน Young Financial Star 2016: YFS 2016 ซึ่งเป็นเวทีแข่งขันระดับชาติสำหรับนักศึกษาในสายการเงินการลงทุน ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการสำหรับปีนี้กว่า 5,000 คน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดแข่งขันในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 จนสิ้นสุดการแข่งขันในวันที่ 5 กันยายน 2559
โครงการ Young Financial Star เป็นโครงการเพื่อเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ในเส้นทางนักการเงิน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆในตลาดทุน ซึ่งจัดปีนี้เป็นปีที่ 14 โดยมีนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 5,000 คน โดยมีการคัดเลือกจำนวน 3 รอบ ได้แก่รอบ 300 คน รอบ 50 คน และรอบรองชนะเลิศ โดยนักศึกษาที่เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย ต้องเลือกสายในการแข่งขันที่ตนเองสนใจได้แก่ 1.SET INVESTMENT STAR 2.K-EXPERT STAR และเข้าร่วมทีมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้ารอบ 50 คนสุดท้ายเพื่อร่วมทีมแข่งขันในรางวัล 1.PTT CSR STAR TEAM 2. MuangThai  Assurance Star และ 3. TFEX Derivative Star  โดยนางสาวสุมลฑาทิพย์ คนสนิท ผ่านเข้ารอบ 50 คน และได้ร่วมทีมกับนักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัย ได่แก่ มหาวิทยาลัยจุฬากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารอบรองชนะเลิศรางวัล PTT CSR STAR TEAM เป็นรางวัลสำหรับการแข่งเพื่อเฟ้นหาทีมที่มีแนวคิดในทำธุรกิจเพื่อการสร้างสรรค์ ชุมชน สนับสนุนบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มได้นำเสนอโครงการจัดทำธนาคารขยะสำหรับชุมชน ในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ดังกล่าว
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์
ประกันคุณภาพ
(E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

 

 

ระบบประเมินสายวิชาการ


ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2016

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

โครงการบุญเข้ากรรม 59


ปฏิทินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 60

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805