เอกสารดาวน์โหลด

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 แผนกลยุทธ์การเงินคณะบริหารศาสตร์2553-2556 1388
22 การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา_คณะบริหารศาสตร์ 1341
23 ระบบและกลไกการจัดทำงบประมาณ_คณะบริหารศาสตร์ 1504
24 คลังเอกสารโครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ 1448
25 ใบบันทึกการสอบสัมภาษณ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2554 1517
26 แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ 1497
27 แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขปีการศึกษา 2553 1418
28 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองในสัญญากู้ยืม 1597
29 ใบสมัคร MBA 819
30 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 809
31 คู่มือการเขียนภาระงาน 1106
32 คู่มือการคิดภาระงาน Load Unit 1095
33 คู่มือแบบฟร์อมงานวิจัยคณะฯ 832
34 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 1620
35 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 828
36 แบบฟอร์มขอจ้าง TA 888
37 ใบสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะฯ 800
38 ใบสมัครเพื่อสอบตำแหน่งอาจารย์ 851
39 Instructor Application Form-Revised 616
40 ใบสมัครรับทุน 822
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805