เอกสารดาวน์โหลด

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ระบบและกลไกการจัดทำงบประมาณ_คณะบริหารศาสตร์ 1471
22 คลังเอกสารโครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ 1420
23 ใบบันทึกการสอบสัมภาษณ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2554 1475
24 แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ 1476
25 แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขปีการศึกษา 2553 1399
26 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองในสัญญากู้ยืม 1577
27 ใบสมัคร MBA 806
28 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 795
29 คู่มือการเขียนภาระงาน 1048
30 คู่มือการคิดภาระงาน Load Unit 1037
31 คู่มือแบบฟร์อมงานวิจัยคณะฯ 818
32 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 1604
33 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 811
34 แบบฟอร์มขอจ้าง TA 874
35 ใบสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะฯ 787
36 ใบสมัครเพื่อสอบตำแหน่งอาจารย์ 829
37 Instructor Application Form-Revised 604
38 ใบสมัครรับทุน 809
39 แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์ 2552-2556 ฉบับเต็ม 774
40 แบบเสนอโครงการขอรับจัดสรรเงินรายได้คณะประจำปีงบประมาณ 2554 793
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805