เอกสารดาวน์โหลด

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 คลังเอกสารโครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ 1327
22 ใบบันทึกการสอบสัมภาษณ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2554 1394
23 แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ 1385
24 แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขปีการศึกษา 2553 1364
25 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองในสัญญากู้ยืม 1532
26 ใบสมัคร MBA 779
27 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 769
28 คู่มือการเขียนภาระงาน 932
29 คู่มือการคิดภาระงาน Load Unit 908
30 คู่มือแบบฟร์อมงานวิจัยคณะฯ 786
31 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 1581
32 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 781
33 แบบฟอร์มขอจ้าง TA 847
34 ใบสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะฯ 756
35 ใบสมัครเพื่อสอบตำแหน่งอาจารย์ 793
36 Instructor Application Form-Revised 570
37 ใบสมัครรับทุน 777
38 แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์ 2552-2556 ฉบับเต็ม 742
39 แบบเสนอโครงการขอรับจัดสรรเงินรายได้คณะประจำปีงบประมาณ 2554 747
40 แบบฟอร์มคำของบ 54 689
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

ทุนการศึกษา

Facebook งานกิจการนักศึกษา

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805