เอกสารดาวน์โหลด

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ระบบและกลไกการจัดทำงบประมาณ_คณะบริหารศาสตร์ 1477
22 คลังเอกสารโครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ 1427
23 ใบบันทึกการสอบสัมภาษณ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2554 1481
24 แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ 1482
25 แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขปีการศึกษา 2553 1403
26 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองในสัญญากู้ยืม 1583
27 ใบสมัคร MBA 809
28 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 797
29 คู่มือการเขียนภาระงาน 1062
30 คู่มือการคิดภาระงาน Load Unit 1050
31 คู่มือแบบฟร์อมงานวิจัยคณะฯ 819
32 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 1606
33 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 813
34 แบบฟอร์มขอจ้าง TA 876
35 ใบสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะฯ 790
36 ใบสมัครเพื่อสอบตำแหน่งอาจารย์ 833
37 Instructor Application Form-Revised 606
38 ใบสมัครรับทุน 811
39 แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์ 2552-2556 ฉบับเต็ม 776
40 แบบเสนอโครงการขอรับจัดสรรเงินรายได้คณะประจำปีงบประมาณ 2554 794
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

งานประกันคุณภาพ

ระบบประเมินอาจารย์

สายด่วนคณบดี

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

งานวิจัยผ้าทอมือ

 ศูนย์ข้อมุลพัฒนาจังหวัด

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805