ขอแสดงความยินดีกับ อ.อุทัย อันพิมพ์ ได้รับมอบโล่เกียรติยศรางวัล "คนดีศรีอีสาน" ประจำปี 2554

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย SU    วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 15:04 น.

 

          ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับมอบโล่เกียรติยศรางวัล "คนดีศรีอีสาน" ประจำปี 2554 จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สำหรับรางวัลคนดีศรีอีสาน ในปี 54 นี้ เป็นการจัดงานครบรอบ 30 ปีเพื่อเป็นการยกย่องคนดีในภาคอีสาน ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 13 คน จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน และอาจารย์อุทัย อันพิมพ์ ก็เป็น 1 ใน 13 คน ที่ได้รับโล่เกียรติยศคนดีศรีอีสานในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดย สมาคมสื่อมวลชนภาคอีสาน ณ ห้องประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2012 เวลา 22:39 น.
 

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์
ประกันคุณภาพ
(E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

 

 

ระบบประเมินสายวิชาการ


ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2016

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

โครงการบุญเข้ากรรม 59


ปฏิทินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 60

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805